REISSWOLF secret. service.

Egyéb szolgáltatások

Egyéb adathordozók megsemmisítése

Floppyk, CD-lemezek, mágneskártyák, audio- és videoszalagok, mikrochipek, biztonsági okmányok, stb. megsemmisítése

Tanácsadás

Iratkezelési szolgáltatásainkkal az iratok használatával járó problémák megoldásában segítünk.

Értékpapír-megsemmisítés

A Tőkepiaci törvény rendelkezései szerint dematerializált, átalakított, bevont stb. nyomdai úton előállított értékpapírok fizikai érvénytelenítése, hat hónapig tartó őrzése és megsemmisítése a 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendeletben meghatározott eljárás biztosításával és az ott meghatározott biztonsági előírások betartásával. Szállítás a Készenléti Rendőrség kísérete mellett, hat hónapos őrzés a jogszabályoknak megfelelő biztonsági szintű, tűz és behatolás ellen védett értéktárunkban. Megsemmisítés a rendeletben meghatározott bizottság tagjainak meghívásával, közjegyző biztosításával.

Adatgyűjtő etikettek, szavazólapok, más személyes adatokat tartalmazó ívek őrzése, megsemmisítése

Aláírásgyűjtés, piac-, és közvélemény-kutatás, nyereményakciók stb., továbbá választások, szavazások során begyűjtött, személyes adatokat tartalmazó és a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő ideig megőrzendő, majd megsemmisítendő adatgyűjtő lapok, összesítések és nyilvántartások őrzése, visszakeresés és adatszolgáltatás biztosítása, megsemmisítés a jogszabályokban előírt eljárás biztosításával.

Jogsértő termékek megsemmisítése

A hatóságok által elkobzott vagy lefoglalt jogsértő termékek megsemmisítése a jogszabályokban meghatározott eljárás és biztonsági feltételek biztosításával egyedi egyeztetés alapján.

Szelektív hulladékgyűjtési rendszerek kiépítése

Kényelmesen használható, költséghatékony és az irodai környezetbe illeszkedő szelektív hulladékgyűjtési rendszerek kidolgozása, kiépítése és üzemeltetése. Cégünk a Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület tagjaként, más partnerekkel együttműködve tudja ajánlani a felelős gondolkodású cégek számára a Magyarországon elérhető legmodernebb ilyen szolgáltatást.

Elektronikai hulladék begyűjtése, elhelyezése

Cégünk vállalja irodai elektronikai hulladék begyűjtését, alvállakozónk általi ártalmatlanítását illetve újrahasznosítását. A szolgáltatás során az elektronikai hulladékban található adathordozók (pl. mikrochipek, merevlemezek, stb.) szakszerű megsemmisítéséről is gondoskodunk.